Waar bestaat een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft u inzicht in alle kosten die u voor het betreffende jaar gemaakt hebt. Voor een B.V. is het een verplichting om ieder jaar de jaarstukken te deponeren bij de kamer van koophandel. Voor andere eenmanszaken en of VOF ’s  is het interessant om de stukken te hebben bij het indienen van een krediet- en of hypotheekaanvraag. De jaarrekening is de financiële informatiebron voor u, financiële instellingen en de belastingdienst.

De jaarrekening bestaat uit verschillende stukken. Enerzijds hebben we de balans met alle bezittingen en schulden. Anderzijds is er de verlies en winst rekening, waar alle opbrengsten en kosten vermeld staan. In de jaarstukken worden alle posten onderbouwd met daar waar nodig een bijlage voor de berekeningen.
Daarnaast bevinden zich in het jaarrapport altijd vergelijkende cijfers. Hiermee kunt u zien welke kosten / opbrengsten gestegen of gedaald zijn ten opzichte van het voorgaande jaar.
Wij kunnen u bij het volgende assisteren.

  • Opstellen jaarrekening;
  • Bespreken jaarrekening;
  • Opstellen tussentijdse cijfers (per maand of kwartaal);
  • Opstellen prognoses;
  • Begeleiding van startende ondernemers en financieringen.